סוד אהבה של ט"ו באב.

ט"ו באב תשפב- פרשת ואתחנן-שבת נחמו
נגן וידאו

חידוש נפלא של השפת אמת במה נתנחם לאחר שטרם נבנה בית המקדש?

חידוש נפלא של אור החיים הקדוש זיע"א במה אנחנו מתנחמים? בכך ש"ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום"

מי הם בנות ירושלים שיוצאות במחול בבגדי לבן ביום ט"ו באב? ועל מה המחול והשמחה?

"נחמו נחמו עמי" – סוד אהבה של ט"ו באב.

שבת שלום ורוב טובה וברכה לגאולת עולמים.

עטרת מרדכי אליהו
מבית מדרשנו " עטרת מרדכי"
https://myapplicard.co.il/card/ateret-mordechai/

הזדמנות נדירה לשותפות והנצחה בבניית בית לכבוד מרן זיע"א
https://tinyurl.com/4hy8dws2

לעמותה ניהול תקין ואישור מס הכנסה לפי סעיף 46

 

 

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: