"משנכנס אדר מרבין בשמחה"

השנה כל עם ישראל מתאחד במצוות מתנות לאביונים וזכר למחצית השקל
בבית 'מרדכי היהודי' בבית מדרשו של מרן זיע"א "עטרת מרדכי"

מקיימים בהידור למהדרין ובנתינה אחת את מצוות הפורים!


כל התורם למצוות פורים מעל 520 ש"ח, יזכה להיות שותף באחזקת לימוד התורה בליל פורים הקדוש ושיתפללו עבורו ובני משפחתו

לחצו כאן למסירת השמות לתפילה בליל פורים הקדוש (עד 10 שמות)

קבלה עם אישור לסעיף 46 נשלחת לאחר כל תרומה.