פדיון נפש מיוחד ותיקון הנפטרים
המסוגל לישועה ורחמים מרובים

יערך בס"ד ביום רביעי כ"ט אדר (22.3)
ערב ראש חודש ניסן
ההכנסות קודש לקמחא דפסחא