"משנכנס אדר מרבין בשמחה"

השנה כל עם ישראל מתאחד במצוות מתנות לאביונים וזכר למחצית השקל
בבית 'מרדכי היהודי' בבית מדרשו של מרן זיע"א "עטרת מרדכי"

מקיימים בהידור למהדרין ובנתינה אחת את מצוות הפורים!


כל התורם למצוות פורים בנתינה אחת, יזכה שמהיום ובמיוחד בליל פורים הקדוש יתפללו עבורו
* בתרומה מעל 520 ש"ח

לחצו כאן למסירת השמות לתפילה בליל פורים הקדוש (עד 10 שמות)

קבלה עם אישור לסעיף 46 נשלחת מיד לאחר כל תרומה.