מקום המאבק הוא מקום גילוי השכינה!

י"ז כסלו תשפ"ב
נגן וידאו

י"ז כסלו תשפ"ב |

הלימוד לנו: הכל פני-אל ולא פנו-אל, מקום המאבק הוא מקום גילוי השכינה! מה סוד ההצלחה של בעל התניא קדישא זיע"א? סיפור על האדמו"ר הזקן זיע"א חידוש עצום של "אור החיים" הקדוש זיע"א על שם המקום הגאוגרפי – שבו התנהל המאבק בין יעקב אבינו ע"ה לשרו של עשו. מה המשמעות שאדום וישמעאל באים כיום וחותמים איתנו הסכמים של הכרה בירושלים וסחר מדיני?

סוד גדול שגילה רבנו האריז"ל זיע"א זכות האבות הקדושים ובעל התניא קדישא יעמדו לברכה לכולכם בכלל כל ישראל

 

קרדיט תמונה מאתר :freepick

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: