מעשה הצדיקים הוא מעל השגתנו, ולעיתים הפוך מהשגתנו.

ג' טבת
נגן וידאו

כיצד יתכן שיוסף הצדיק ע"ה מתנכר אל אחיו ומדבר איתם קשות וגורם? להם ולאביו צער נורא?

סיפור מדהים ומבהיל על סידנא בבא סאלי זיע"א שביזה חקלאי כדי להצילו…

הלימוד לנו: מעשה הצדיקים הוא מעל השגתנו, ולעיתים הפוך מהשגתנו.

רוב ברכה ושמחה בזכות כל הצדיקים זיע"א

מאירים את העולם הצטרפו אלינו https://tinyurl.com/4c3cb8vc

באהבה וברוב חיבה מבית
תורה וחסד
עטרת מרדכי

קיבלת את כרטיס הביקור החכם של עטרת מרדכי אליהו

לעמותה ניהול תקין ואישור מס הכנסה לפי סעיף 46

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: