מי יותר גדול : זה שלומד או זה שנלחם?

ה' טבת
נגן וידאו

לאהוב מישהו זה לסייע לו בדרכו שלו,
למרות שדרכו שונה ומנוגדת לדרכך!

מי יותר גדול :
מי שעמלו בתורה,
זה שלומד או זה שנלחם?

סוד גדול מלמדת פרשת "ויגש", שכדי להגיע ל"ויחי" – לחיות בטוב,
צריך לגשת באהבה אחד לשני ולראות מעלתו ועוצמתו של השני, ולסייע לו בדרכו באהבה.

מאירים את העולם הצטרפו אלינו https://tinyurl.com/4c3cb8vc

באהבה וברוב חיבה מבית
תורה וחסד
עטרת מרדכי

קיבלת את כרטיס הביקור החכם של עטרת מרדכי אליהו

לעמותה ניהול תקין ואישור מס הכנסה לפי סעיף 46

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: