מי הם התרמודאים ואיזה רגל אנחנו מכלים?

כ"ד כסלו
נגן וידאו

הגמרא אומר שבהדלקת נרות חנוכה אנו מדליקים עד שתכלה רגלם של התרמודאים מן השוק.

מי הם התרמודאים?
איזה רגל אנחנו מכלים ושורפים בהדלקת הנרות?

נר איש וביתו זוהי העוצמה והתיקון לטומאה של בלבול המינים והזהות במשפחה.
וזהו זמן של החזרת כל הנשמות התועות הביתה.

חנוכה שמח ומאיר.

מאירים את העולם הצטרפו אלינו https://tinyurl.com/4c3cb8vc

באהבה וברוב חיבה מבית
תורה וחסד
עטרת מרדכי

קיבלת את כרטיס הביקור החכם של עטרת מרדכי אליהו

לעמותה ניהול תקין ואישור מס הכנסה לפי סעיף 46

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: