מי דאג שלא יהיה שלום בבתי ישראל בדור האחרון לפני ביאת המשיח?

כ"ב תמוז תשפ"ב פרשת מטות
נגן וידאו

בס"ד לקראת שבת מטות מסעי תשפ"ב

בזכות מה זוכים לגילוי אליהו?
מדוע משה רבנו לא יוצא למלחמה בעצמו ושולח את פנחס?
מדוע משה רבנו התעקש בסנה שהקב"ה ישלח את פנחס לגאול את עם ישראל במקומו?
מי דאג שלא יהיה שלום בבתי ישראל בדור האחרון לפני ביאת המשיח?

הלימוד לנו: נולדנו להיות "אנשים לצבא – על מדין".

להאזנה לשיעור

השיעור מוקדש לכבוד הצדיק רבי אלעזר אביחצירא זצוק"ל שהשבת היא שבת ההילולה שלו זיע"א.
ולעענ רבי יוסף בן סעדיה ואסתר זלה"ה

באהבה וברוב חיבה ובברכת שבת שלום ומבורך
מבית מדרשנו " עטרת מרדכי"
https://myapplicard.co.il/card/ateret-mordechai/

הזדמנות נדירה בבניית בית לכבוד מרן זיע"א
https://tinyurl.com/4hy8dws2

 

זכות מרן זיע"א תעמוד תגן ותושיע עליכם ועל כל ישראל לגאולה וישועה ברחמים.

באהבה וברוב חיבה

"עטרת מרדכי"
עטרת-מרדכי.קום

לכרטיס ביקור שלנו לחץ כאן

לעמותה ניהול תקין ואישור מס הכנסה לפי סעיף 46

 

 

 

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: