לקראת הילולת סידנא בבא סאלי זיע"א

ב' שבט תשפ"ב
נגן וידאו

"ואני אמרתי בחפזי" – פירוש מסידנא בבא סאלי זיע"א, שכולו התעוררות להאמין אחד בשני, וסיפור מפליא ומרגש.

"הצדיקים קובעים את העתיד"! – סיפור מחזק על "בבא סאלי" ובנו בבא מאיר זיע"א.

מה היה עושה בבא סאלי זיע"א עם חידושי התורה שכתב? – סיפור שאולי טרם נכתב, ששמענו מפי קודשו של מרן הרה"ג הרב מרדכי אליהו זיע"א

המשך ביאור מפליא של בבא סאלי זיע"א על מזמור כ"א בתהילים – "ובחסד עליון בל ימוט".

בבא סאלי זיע"א גילה ודרש את כל תרי"ג מצוות במילה "ואהב"ת" (- לרעך כמוך), מימלא מובן למה זה כלל גדול בתורה (רק חלק מפירושיו נשארו בידנו ללמוד דברי קודשו.

לשמיעת השיעור 👈 https://did.li/yU7ql

זכות בבא סאלי זיע"א וכל הצדיקים תגן בעדכם מעתה ועד עולם בחסד ישועה ורחמים מרובים.

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: