לימוד יומי בספר "גנזי המלך" על תיקון השובבי"ם של רבי יעקב זיע"א

טז טבת תשפב
נגן וידאו

סוד עצום על מעשה דוד ובת שבע שגילה מרן החיד"א זיע"א מרבו "אור החיים" הקדוש זיע"א

לימוד יומי בספר "גנזי המלך" על תיקון השובבי"ם, של רבי יעקב זיע"א.

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: