שיעור מיוחד לכבוד הילולת משה רבנו זיע"א.-סודות גדולים וסיפורים מאלפים ומצחיקים

ז' אדר ב' תשפ"ב
נגן וידאו

בס"ד שיעור מיוחד לכבוד הילולת משה רבנו זיע"א.

שבת ויקרא – "זכור" ופורים תשפ"ב

שיעור מרתק עם סודות גדולים
וסיפורים מאלפים ומצחיקים

לקבל קדושת והארת פורים באמת מנשמת והארת משה רבנו ע"ה.

מדוע משה רבנו לחש בסוד באוזן ליהושע את מחיית עמלק?

מדוע מרדכי קרע את בגדיו, אם ידע מראש שהכל יתהפך לטובה ו"רווח והצלה יעמוד ליהודים"?!

סיפור מצחיק איך הופכים בהמה לאדם?

לדורות עמלק הופך אנשים לבהמות, ומשה ומרדכי מלמדים איך הופכים בהמות לאנשים!

להאזנה לשיעור

בהצלחה ב"ונהפוך הוא" – "עד דלא ידע" לכולנו באהבה.

שבת שלום ופורים שמח

באהבה וברוב חיבה
מבית מרדכי היהודי ברחובות
עטרת מרדכי

 

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: