יום הילולת סידנא בבא סאלי זיע"א – לקראת שבת פרשת בא תשפ"ב

ד' שבט תשפ"ב
נגן וידאו

סיפור על רוח קדושו של בבא מאיר זיע"א שהרגיע את הרבנית אליהו שתבל"א כאשר נותק הקשר עם ילדיה במלחמת שלום הגליל, ושלח אותה למרן הרב מרדכי אליהו זיע"א…

איך נצטוו לקחת בפרשתנו פרשת בא, "שה לבית אבות" – הרי השה הזה שימש לעבודה זרה, ויש לנו כלל ש"אין קטגור נעשה סנגור""!?
תירוץ מחזק של המהר"ל ומרן החיד"א זיע"א.

איך ניתן לזכות לעשות צחוק מדברים קשים שאנו עוברים, ולא ליפול לעצבות???

איך הופכים מל"ח – יסורין, ל – לח"ם – שפע?

איך תדע אם אתה בקדושה או ח"ו בנפילה?

מה גרם לרבי עקיבא לשחוק כשכולם בוכים, הרי השבר מול העיינים?!

" אז ישיר משה", מול "אז ימלא שחוק פינו" – למה "אז" ?! ומה הקשר ביניהם?

השיעור מוקדש באהבה לרפואת כל החולים והחולות וישועת ד' לכולנו יחד בשמחה וטוב לבב.

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: