ט"ו בשבט – לימוד מיוחד ליום מיוחד

ט"ו בשבט
נגן וידאו

מה הסוד בדברי הזוהר הקדוש ש"כל עשב יש לו מזל
מלמעלה שמכה בו ואומר לו גדל"?
ולמה זה משמעותי לנו מאוד?

המשמעות הפנימית לסוד הגדול שגילה המקובל האלקי הגר"ח פלאג'י זיע"א:
לתת ביום ט"ו בשבט 91 מטבעות לצדקה לעמלי תורה

כי האדם עץ השדה' –
אם תלמיד חכם הגון הוא – ממנו תאכל"! (ילקוט שמעוני)

לתרומת 91 מטבעות לתלמידי חכמים https://tinyurl.com/2z926stp

בברכת ט"ו בשבט שמח ומלבלב

באהבה וברוב חיבה

בית תורה וחסד
עטרת מרדכי אליהו

קיבלת את כרטיס הביקור החכם של עטרת מרדכי אליהו

 

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: