הרה"ג הרב חיים מאיר דרוקמן זצ"ל

ח' טבת
נגן וידאו

שיעור מיוחד שנמסר היום בבית מדרשנו לכבוד ולעילוי נשמת
הרה"ג הרב חיים מאיר דרוקמן זצ"ל במלאות השבעה לפטירתו.

איך צריך לחיות לכבוד שבת או לשם שמים?

הלימוד לנו: שתי דרכים בעבודת האדם בעולם הזה אחת- קודש ואחת- קודש קודשים.
ומשתיהן זוכה האדם לברכה וישועה.

בשורות טובות ישועות ונחמות לנו

מאירים את העולם הצטרפו אלינו https://tinyurl.com/4c3cb8vc

באהבה וברוב חיבה מבית
תורה וחסד
עטרת מרדכי

קיבלת את כרטיס הביקור החכם של עטרת מרדכי אליהו

לעמותה ניהול תקין ואישור מס הכנסה לפי סעיף 46

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: