העולם הזה – מלון יקר מאוד!

כ"א כסלו-פרשת וישב
נגן וידאו

שיעור מחזק באמונה שעיקרו מהרב דסלר זיע"א:

העולם הזה – מלון יקר מאוד! ומי שלא רוצה לשלם בעדו שיעשה למען אחרים באהבה.

סיפור מדהים ומרגש על רבי חזקיהו מדיני בעל ה"שדי חמד" זיע"א

מדוע חלום טוב מראים לרשע, וחלום רע מראים לצדיק

באהבה וברוב חיבה
הזדמנות נדירה לשותפות והנצחה בבניית בית לכבוד מרן זיע"א
https://tinyurl.com/4hy8dws2

לשותפות בסלי מזון לשבת https://tinyurl.com/msuuxxk8

לעמותה ניהול תקין ואישור מס הכנסה לפי סעיף 46

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: