הילולת רבי יצחק כדורי זיע"א

כ"ו טבת – פרשת וארא
נגן וידאו

לימוד מיוחד לכבוד הצדיק הטהור המקובל האלוקי רבי יצחק כדורי זיע"א
שהיום יום הילולתו.

הקשר הנסתר ו"חלוקת התפקידים" בין מרן הרב מרדכי אליהו זיע"א
לבין חכם יצחק כדורי זיע"א

הצדיקים רואים רק טוב, ובזה בכוחם להפוך כל רע לטוב!

בתפילה שזכות כל הצדיקים זיע"א תעמוד לנו לחן וחסד
ישועה ורחמים מרובים

באהבה וברוב חיבה

בית תורה וחסד
"עטרת מרדכי"

קיבלת את כרטיס הביקור החכם של עטרת מרדכי אליהו

 

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: