הילולת הצדיק הקדוש רבי דוד אביחצירא הי"ד זיע"א (אחיו הגדול של בבא סאלי זיע"א).

יד' כסלו
נגן וידאו

ביום זה בשנת תר"פ בשעת "רעוא דרעוין" קיבל על עצמו מיתה משונה ואכזרית, כרבי עקיבא בן יוסף זיע"א, כדי להציל מגזירת כליה רח"ל את כל יהודי תאפיללת.
"ויצאה נשמתו באחד" ומיתתו כפרתנו וכפרת כלל ישראל.

חידוש מתורתו מספרו הקדוש "רישא וסיפא" על פרשת וישלח –

איך שולחים את אדום וישמעאל לאבדון?

אלמלא תפילת הצדיקים זיע"א, לא היינו יכולים להתקיים אפילו לרגע (דברי הזוה"ק).

ישועות מקיפות בזכות כל הצדיקים לגאולה וידועה ברחמים מרובים.

באהבה וברוב חיבה

בית תורה וחסד
הזדמנות נדירה לשותפות והנצחה בבניית בית לכבוד מרן זיע"א
https://tinyurl.com/4hy8dws2

לשותפות בסלי מזון לשבת https://tinyurl.com/msuuxxk8

לעמותה ניהול תקין ואישור מס הכנסה לפי סעיף 46

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: