הילולת בעל התניא קדישא

כ"ד טבת
נגן וידאו

בס"ד שיעור מיוחד לכבוד יום הילולת בעל התניא קדישא
רבי שניאור זלמן מילאדי זיע"א.
מי נקרא צדיק אמיתי?
ברכה של מי יכולה להביא ישועה ושפע?

סיפורים מיוחדים על מעלתם של אנשים פשוטים.
הלימוד לנו : לכל אחד מאיתנו יש לב גלוי, אך יש גם לב נסתר.
שאת הלב הזה רק בורא עולם יודע ומכיר.
והקב"ה דן אותנו בעיקר על פי הלב הנסתר.
"כי ה' יראה ללבב" – לשתי הלבבות.
ולכן אי אפשר לדון אף אחד!

באהבה וברוב חיבה
מבית תורה וחסד
עטרת מרדכי
מוזמנים לראות את כל השיעורים והעלונים באתר שלנו:

קיבלת את כרטיס הביקור החכם של עטרת מרדכי אליהו

לעמותה ניהול תקין ואישור מס הכנסה לפי סעיף 46

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: