הילולת בבא סאלי זיע"א

ב' שבט
נגן וידאו

סיפור על רוח קודשו של בבא מאיר זיע"א שהרגיע את הרבנית אליהו שתבל"א
כאשר נותק הקשר עם ילדיה במלחמת שלום הגליל,
ושלח אותה למרן הרב מרדכי אליהו זיע"א…

איך ניתן לזכות לעשות צחוק מדברים קשים שאנו עוברים,
ולא ליפול לעצבות???

באהבה וברוב חיבה
בית תורה וחסד
"עטרת מרדכי"

קיבלת את כרטיס הביקור החכם של עטרת מרדכי אליהו

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: