הבדים (מוטות הנשיאה) של ארון העדות לא יצאו ממנו לעולם. מה זה מרמז לנו?

ה' אדר א' תשפ"ב
נגן וידאו

מה מיוחד בארון העדות שכתוב בו "ועשו" בלשון רבים?

מדוע התורה מצווה שהבדים (-מוטות הנשיאה) של ארון העדות לא יצאו ממנו לעולם, מה זה מרמז לנו?

סיפור מיוחד ומרגש שסיפר מרן זיע"א המלמד שלכל ישראל יש חלק בתורה הקדושה.

זכות התורה תגן בעדכם אלף המגן אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד

באהבה וברוב חיבה
עטרת מרדכי
עטרת-מרדכי.קום

 

התמנה באדיבות freepik.com

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: