האם יש קשר בין יעקב אבינו וקבורת רחל אמנו לדרום ולעזה? ואיך מגיבים כשילד יורד מהפסים?

יז' כסלו-פרשת וישלח
נגן וידאו

איך מחזקים את האהבה בבית?

האם יש קשר בין יעקב אבינו וקבורת רחל אמנו לדרום ולעזה?

איך מגיבים כשילד יורד מהפסים?

כמה זמן יהיו ימות המשיח?

בברכת שבת שלום ורוב טובה וברכה מעתה ועד עולם

מוזמנים להמשיך ולשלוח של חיילים, פצועים נעדרים ושבויים לתפילה בבית המדרש: https://chat.whatsapp.com/EHiJA93dNQcAnPBd37L6RE
הרשימה מתעדכנת מידי יום
בשורות טובות לגאולה וישועה ברחמים גדולים
באהבה וברוב חיבה בית תורה וחסד "עטרת מרדכי"
עטרת-מרדכי.קום

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: