דוקא בחושך עצמו מתרקמת הארה עצומה!

כ"ו כסלו
נגן וידאו

מקץ" – שבת חנוכה תשפ"ג

לכל חושך – צער ויסורין , יש קץ וסוף, אך דוקא בחושך עצמו מתרקמת הארה עצומה!

היכן כתב משה רבנו ע"ה בתורה על נס חנוכה?

מהו סוד כוחו האדיר של רבי מאיר בעל הנס זיע"א שלדעת הקדמונים א' טבת זה יום ההילולא שלו?

מדוע רבי מאיר הוא התנא היחיד שנקבר בעמידה?

מאירים את העולם הצטרפו אלינו https://tinyurl.com/4c3cb8vc

באהבה וברוב חיבה מבית
תורה וחסד
עטרת מרדכי

קיבלת את כרטיס הביקור החכם של עטרת מרדכי אליהו

לעמותה ניהול תקין ואישור מס הכנסה לפי סעיף 46

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: