בדיחה (מהמקורות): איך יודעים שאחשורוש היה פרסי…?

יד' אדר א' תשפ"ב-פורים קטן
נגן וידאו

בדיחה (מהמקורות): איך יודעים שאחשורוש היה פרסי…?

מדוע מרדכי היהודי התגרה בהמן ולא השתחוה לו,

ועוד יותר אמר לכולם שילכו ויספרו זאת להמן הרשע,

ולמרות שהזהירו אותו שזה יגרום שהמן יגזור גזירה להשמיד ולהרוג את כל היהודים,

אמר להם מרדכי: לכו ותאמרו לו שיגזור להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים!

ואכן המן הלך לאחשורוש וביקש את טבעתו, וגזר את הגזירה הנוראית הזו.

וקשה מאוד: מדוע מרדכי רצה שהמן יגזור את הגזירה הנוראית הזו?!

הלימוד לנו: רק מ"ונהפוך הוא" – הפוך על הפוך – באה הישועה!

באהבה וברוב חיבה
עטרת מרדכי אליהו

קיבלת את כרטיס הביקור החכם של עטרת מרדכי אליהו

קיבלת את כרטיס הביקור החכם של עטרת מרדכי אליהו

התמונה באדיבות freepik

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: