אם תאמין שה' איתך – תראה ניסים!

כ"ה כסלו תשפ"ב
נגן וידאו

בס"ד

יום ב' – כ"ה כסלו תשפ"

ב כמה זמן שבתה העבודה בבית המקדש? ובזכות מה זכו המכבים לנצח את כל המלחמות בנס ופלא ולטהר את המקדש? איזה סוד ידע אנטיוכוס הרשע שבעקבותיו היה עסוק לטמאות את השמנים? למה נס החנוכה היה דוקא בשמן – בנרות? מה היו עושים המכבים לפני שיצאו לקרב? ואיזה מזמור תהילים היו אומרים בשעת הקרב? מה עשה מתתיהו האב לאחר ששמע שמת במלחמה בנו יהודה הגיבור שבאחים? הלימוד לנו: אם תאמין שה' איתך – תראה ניסים!

בברכת חנוכה שמח לגאולה וישועה ברחמים, באהבה וברוב חיבה בית תורה וחסד "עטרת מרדכי אליהו" רחובות

קרדיט תמונה מאתר :freepick

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: