איך נדע שה' אוהב אותנו?

ה' כסליו
נגן וידאו

בהפטרה עם ישראל שואל את הקב"ה איך נדע שאתה אוהב אותנו הרי לכולנו יש אח ששמו עשו שגדול וחזק מאתנו?

למה יצחק אבינו פתח בקללה – "אורריך ארור" ולא בברכה?

חידוש עצום של אור החיים הקדוש זיע"א כיצד יתכן שלרבקה הצדיקה נולד בן רשע כעשו?

סיפור : למה לא כדאי לברוח מהצרות?
למה נמשלנו ללבנה?

בברכת חודש טוב ומזל טוב ובברכת שבת שלום

באהבה וברוב חיבה
עטרת מרדכי

הזדמנות נדירה לשותפות והנצחה בבניית בית לכבוד מרן זיע"א
https://tinyurl.com/4hy8dws2

לשותפות בסלי מזון לשבת https://tinyurl.com/msuuxxk8

לעמותה ניהול תקין ואישור מס הכנסה לפי סעיף 46

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: