איזה ריח עולה מהעולם הזה, ואיך הקב"ה מסתדר עם זה?

כ"ח שבט
נגן וידאו

מה הקשר בין תרומה לחודש אדר?

למה משנכנס אדר מרבים בשמחה?

מה לוקחים כשנותנים תרומה?

איזה ריח עולה מהעולם הזה, ואיך הקב"ה מסתדר עם זה?

לזכר למחצית השקל ומצוות פורים
https://tinyurl.com/28bx36st

שבת שלום ורוב טובה וברכה
באהבה וברוב חיבה מבית תורה וחסד

באהבה וברוב חיבה

בית תורה וחסד
עטרת מרדכי אליהו

קיבלת את כרטיס הביקור החכם של עטרת מרדכי אליהו

 

מוזמנים לשתף אחרים:
עוד מהספריה שלנו: